Medlemstype Pris
Medlemskap, enkeltmedlem 100,00 Til Innmelding
Medlemskap, familie (hovedmedlem) 100,00 Til Innmelding
Medlemskap, familie (husstandsmedlem) 0,00 Til Innmelding
Sponsor / Medlemskap, bedrift 1 000,00 Til Innmelding