Medlemskap, enkeltmedlem
Pris: 100

Medlemskap, familie (hovedmedlem)
Pris: 100

Medlemskap, familie (husstandsmedlem)
Pris: 0

Sponsor / Medlemskap, bedrift
Pris: 1000